vyzr.hmsk

Samhandling gjort enkelt

I drift på 1 dag - krever nesten ingen opplæring.

Tilfredsstiller alle krav i ISO 9000.

På toppen av Microsoft Office 365 SharePoint Online.

Dashboards for

HMSK-rapportering.

Enkelt å opprette

og redigere.

Bruker MS Power BI.

"Excel på steroider"

Håndtering av avvik, oberservasjon og forbedringsforslag.

Enkelt å opprette og redigere skjema og felter.

Møter alle ISO-krav.

Funksjoner for arbeidsflyt, versjonskontroll etc.

Klikkbare prosesskart for navigering.

Skjema for intern og

ekstern revisjon. Integrert med forbedringssystemet for oppfølging av revisjonsfunn.

Samsvarsmatriser mot

kjente kravdokumenter; 

ISO 9000, ISO 14000 etc.