top of page

Din gevinst er en forretningsorientert og enklere kvalitets- og sikkerhetsstyring som gir lavere kostnader, økt konkurransekraft og bedre inntjening.

Kombinasjonen av vår forretningsforståelse
og våre enkle, kraftige standardløsninger
er din garanti for at løsningene virker i praksis.

Vi loser deg trygt gjennom forenklingsprosessen på en inspirerende måte. Slik blir kvalitets- og sikkerhetsarbeidet en naturlig del av din kjernevirksomhet.

RÅDGIVING

vyzr har over 30 års erfaring med forenkling og fornying av kvalitets- og sikkerhetsfunksjonen i norsk næringsliv.

KOMPLETT

vyzr leverer en komplett samling av enkle, kraftige løsninger som gjør ledelsen god.

ERFARING

Vi bruker kun erfarne rådgivere.

EST. 1986

SKREDDERSYDD SIMPLISITET

Vi forenkler og tilpasser standardløsningene Microsoft Office og SharePoint, med egne vyzr apps på toppen.

FAST PRIS

Vi gir fast pris på rådgiving, implementering, brukerstøtte og vedlikehold.

bottom of page